रामपुरकाे बजेट ७२ करोड ४७ लाख ९५ हजार

रामपुरकाे बजेट ७२ करोड ४७ लाख ९५ हजार

रामपुर नगरपालिकाले ७२ करोड ४७ लाख ९५ हजार विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विद्येयक र आर्थिक विद्येयक प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख बालकुमारी थापाले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

चालू खर्च, पुँजिगत खर्च र वित्तिय व्यवस्था सहितको रकम सहित नगरपालिकाले संघ तर्फ ६० करोड ४४ लाख ६४ हजार, प्रदेश तर्फ ६ करोड ३ लाख ३१ हजार र आन्तरिक स्रोत बाट ६ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । जस मध्ये खर्च तर्फ वडा गत बजेट ५ करोड २० लाख, सशर्त कार्यक्रम ३५ करोड ४४ लाख, क्षेत्र गत कार्यक्रमको लागि ३१ करोड ८३ लाख ९५ हजार विनियोजित गरेको छ ।

क्षेत्र गत कार्यक्रम मध्ये अर्थिक विकासको लागि ४ करोड ४५ लाख ७५ हजार ३ सय, सामाजिक विकासको लागि ७ करोड ३२ लाख ३० हजार ८ सय ५०, पूर्वाधार विकास तर्फ ११ करोड १४ लाख, ३८ हजार २ सय ५०, विपद व्यवस्थापन तर्फ ९५ लाख ५१ हजार ८ सय ५० र सुशासन तथा प्रशासनिक तर्फ ७ करोड ९५ लाख ९८ हजार ७ सय ५० विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस